Quan trắc công trình

Road and Bridge Health monitoring System – Thiết bị quan trắc công trình cầu đường

  • Ứng dụng: Đo lường và giám sát các đại lượng ứng suất, dao động, chuyển vị công trình cầu, yếu tố môi trường
  • Đo các tham số ở trạng thái động và tĩnh
  • Truyền dữ liệu về trung tâm quản lý theo thời gian thực
  • Phân tích, chẩn đoán tình trạng kết cấu công trình

Xem thêm sản phẩm khác tại đây:
Remote sensing observer – Thiết bị giám sát quan trắc môi trường
Solar Wind Power System – Thiết bị thu nhận năng lượng tái tạo mặt trời – gió
Traffic Enforcement System – Thiết bị giám sát giao thông, chụp hình phương tiện
Smart Home – Thiết bị giám sát điều khiển các thiết bị từ xabytecoin review