Thương mại hóa

Commercializing advanced technologies – Thương mại hóa các sản phẩm công nghệ tiên tiến

  • Phát triển, chế tạo các thiết bị ứng dụng công nghệ mới
  • Nâng cao tính năng sử dụng thân thiện với người sử dụng
  • Đảm bảo tối ưu thiết kế theo các tiêu chuẩn công nghiệp
  • Hỗ trợ kiểm tra, cập nhật, hiệu chuẩn thiết bị