Dịch vụ

View post

1  Technology transfer – Chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ chuyển giao các công nghệ mới ở nước ngoài cũng như trong nước đến các đơn vị thiết kế, chế tạo để hiện thực hóa phục vụ đời sống;

 • Các lĩnh vực về hệ thống di động
 • Các lĩnh vực về hệ thống giao thông vận tải thông minh
 • Các lĩnh vực về hỗ trợ chăm sóc y tế từ xa
 • Các lĩnh vực về thiết bị gia dụng thông minh…

2    Developing devices and systems supporting scientific research – Phát triển các thiết bị, hệ thống phục vụ nghiên cứu khoa học

 • Hiện thực hóa ý tưởng ứng dụng công nghệ công nghệ tiên tiến của cá nhân, tổ chức nghiên cứu khoa học;
 • Phát triển ứng dụng các công nghệ tiến tiến nhằm hỗ trợ cuộc sống xanh
 • Hỗ trợ phát triển các thiết bị đo lường điều khiển phục vụ công tác nghiên cứu
 • Thực hiện kiểm tra, chẩn đoán lỗi các thiết bị công nghệ tiên tiến

3   Commercializing advanced technologies – Thương mại hóa các sản phẩm công nghệ tiên tiến

 • Phát triển, chế tạo các thiết bị ứng dụng công nghệ mới
 • Nâng cao tính năng sử dụng thân thiện với người sử dụng
 • Đảm bảo tối ưu thiết kế theo các tiêu chuẩn công nghiệp
 • Hỗ trợ kiểm tra, cập nhật, hiệu chuẩn thiết bị

4  Organising and Implementing the scientific research for “the green life”

Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ nhằm phục vụ “cuộc sống xanh”