Quan trắc công trình

Environment and civil Structure Monitoring – Giới thiệu hệ thống cảm biến đo lường môi trường, giám sát hoạt động các công trình cầu đường, giao thông vận tải:

  • Các công trình xây dựng trong giao thông vận tải thường chịu tác động trực tiếp và thường xuyên từ các yếu tố phương tiện tham gia giao thông, môi trường, địa chấn, dòng chảy.
  • Các thông tin về tình trạng của công trình được đo lường liên tục và được cập nhật vào hệ thống dữ liệu tập trung.
  • Hệ thống dữ liệu được phân tích dựa trên các mô hình toán và các đánh giá chuyên gia để chẩn đoán, kiểm định công trình một cách trực tiếp, kịp thời.
  • Các thông tin hữu ích được gửi đến các cơ quan chức năng, các đơn vị quản lý liên quan.
  • Ứng dụng trong các ngành xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông vận tải,…hinh-3-2

Xem thêm công nghệ khác tại đây:
Green Renewable Energy – Giới thiệu hệ thống năng lượng tái tạo
Smart Electric Vehicle – Nghiên cứu về xe điện thông minh
Health monitoring, remote doctor – Hệ thống giám sát sức khỏe bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe từ xa