Công nghệ mới

Cùng với sự phát triển của nghiên cứu khoa học, việc ứng dụng các kết quả của nó vào thực tế cuộc sống sẽ mang lại nhiều ích lợi thiết thực. Điều này góp phần hướng đến một không gian sống tiện nghi, hiệu quả, đặc biệt giúp hoạt động con người thân thiện với môi trường hơn. Công ty TNHH DEUTECH thực hiện ứng dụng các công nghệ mới trong lịch vực:

  • Green Renewable Energy

Phát triển ứng dụng các cộng nghệ mới trong việc khai thác các nguồn năng lượng sạch: năng lượng gió, năng lượng mặt trời;

  • Environment and civil Structure Monitoring

Phát triển ứng dụng công nghệ cho các hệ thống quan trắc môi trường, quan trắc các công trình giao thông vận tải

  • Smart Electric Vehicle

Phát triển ứng dụng các công nghệ xe điện chạy bằng năng lượng sạch

  • Environment and civil Structure Monitoring

Chăm sóc y tế, giám sát tính trạng sức khỏe bệnh nhân;

Xem thêm công nghệ:

Green Renewable Energy – Giới thiệu hệ thống năng lượng tái tạo
Environment and civil Structure Monitoring – Giới thiệu hệ thống cảm biến đo lường môi trường, giám sát hoạt động các công trình cầu đường, giao thông vận tải
Smart Electric Vehicle – Nghiên cứu về xe điện thông minh
Health monitoring, remote doctor – Hệ thống giám sát sức khỏe bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe từ xa