Phát triển năng lượng tái tạo – Xu hướng toàn cầu

Theo Liên hợp quốc, việc đầu tư vào năng lượng mặt trời toàn cầu đã khởi sắc trong đầu tư năm 2015, với mức...

Nhà thông minh (Smart Home) là gì?

Dường như mọi thứ xung quanh chúng ta đều trở nên thông minh: Từ điện thoại thông minh cho đến máy giặt thông minh,...