Nhà thông minh (Smart Home) là gì?

Dường như mọi thứ xung quanh chúng ta đều trở nên thông minh: Từ điện thoại thông minh cho đến máy giặt thông minh,...

Phát triển năng lượng tái tạo – Xu hướng toàn cầu

Theo Liên hợp quốc, việc đầu tư vào năng lượng mặt trời toàn cầu đã khởi sắc trong đầu tư năm 2015, với mức...